Speciální výstava ČSV 19.9.2010

22.09.2010 05:59

V neděli po ránu jsme s Luckou a Jitkou vyrazili z Liberce do Roudnice nad Labem na Speciální výstavu ČSV. S námi v autě jela ještě Trumča, ve vozíku pak Eňa, Ossa, Expert a stará dáma Elza.

Bojužel jsme to ráno moc časově nestíhali, a tak jsme na výstavu příjeli s menším zpožděním. Tento fakt nejvíce postihl Experta, který se už nemohl vystavit. Tím pro něj výstava skončila dříve než začala.

Jako první šla na řadu Enigma. V konkurenci 12 fen v Mezitřídě dostala známku VD, ale do posledí chvíle byla mezi fenami, které dostali známku výborná. Po Enigmě se vystavovala Trumča. Kruh byl velký, a jelikož byla velká konkurence, běhali jsme celkem dlouho. Naštěstí jsme vše zvádli a po půlhodince strávené v kruhu dostala Trummy známku V2, ResCAC, ČKŠ. Po nás do kruhu vběhla Ossa v doprovodu Jitky, která kromě známky V1, CAC, ČKŠ byla nejlepší fenou výstavy. Na závěr se účastnila vystavování v kruhu Elza.

Jelikož se počasí vydařilo a Trumča dosáhla vynikajícího výsledku, až neočekávaného, musím za sebe říct, že se mi v neděli v Roudnici líbilo. Chtěl bych také poděkovat všem, kdo se na organizaci výstavy podíleli. Co závěrem dodat? Maso bylo vynikající....!